Súvisiace materiály

Pojmy týkajúce sa pravdepodobnosti

Lekcia sa skladá z

Istá udalosť

Nemožná udalosť

Isté alebo nemožné?

Mohlo by sa to stať?

Množina elementárnych udalostí