Súvisiace materiály

Halogény. Skupina 17

Lekcia sa skladá z

Zlúčeniny halogénov bežne sa nachádzajúcich v prírode

Prvky 17. skupiny

Elektrónová konfigurácia halogénov

Elektrónová konfigurácia

Elektrónová konfigurácia chlóru

Halogény sa vyskytujú vo forme dvojatómových molekúl

Farebné pary halogénov

Štruktúra molekúl halogénov

Skúmanie rozpustnosti jódu vo vode a v hexáne

Príčiny rozdielnej rozpustnosti halogénov vo vode a v hexáne

Rozpustnosť halogénov vo vode a v hexáne

Fyzikálne vlastnosti halogénov

Fyzikálne vlastnosti halogénov

Použitie halogénov a ich zlúčenín

Použitie halogénov a ich zlúčenín