Súvisiace materiály

Halogény. Skupina 17

Lekcia sa skladá z

Prvky 17. skupiny

Elektrónová konfigurácia

Štruktúra molekúl halogénov

Rozpustnosť halogénov vo vode a v hexáne

Fyzikálne vlastnosti halogénov

Použitie halogénov a ich zlúčenín