Súvisiace materiály

Elektromotor

Lekcia sa skladá z

Ako zostrojiť najjednoduchší motor?

Sily, ktoré otáčajú závit

Otáčanie závitu

Viac závitov

Elektromotor

Využitie elektromotorov

Kefky a komutátor