Súvisiace materiály

Spektrum elektromagnetického vlnenia

Lekcia sa skladá z

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Rádiové vlny

Mikrovlny

Infračervené žiarenie

Svetlo

Ultrafialové žiarenie

Röntgenové žiarenie

Gama žiarenie

Elektromagnetické žiarenie - zhrnutie