Súvisiace materiály

Spektrum elektromagnetického vlnenia

Lekcia sa skladá z

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Rozsahy elektromagnetických vĺn

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Rádiové vlny

Rádioteleskopy

Rádiové vlny

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Mikrovlny

Zariadenia, ktoré používajú mikrovlny

Mikrovlny

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Termogram

Infračervené

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Svetlo

Svetlo

Rozsah spektra viditeľného elektromagnetického vlnenia

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Uv žiarenie

Rozdelenie UV žiarenia

Ultrafialové žiarenie

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Röntgenové žiarenie

Röntgenové žiarenie

Rozdelenie elektromagnetických vĺn

Gama žiarenie

Gama žiarenie

Vlastnosti gama žiarenia

Elektromagnetické žiarenie - zhrnutie