Súvisiace materiály

Elektromagnetické vlny

Lekcia sa skladá z

Rádio

Búrka

Elektromagnetické vlnenie

Frekvencia magnetického vlnenia

Spektrum elektromagnetických vĺn

Vlny

Mikrovlnná rúra

Rádiové vlny a mikrovlny

Intenzita vysielaného žiarenia

Použitie infračerveného svetla

Infračervené žiarenie

Viditeľné svetlo a UV

Využitie ultrafialového žiarenia

Svetlo a ultrafialové žiarenie

Sekundárna dúha

Röntgenové žiarenie

Röntgenové žiarenie

Röntgenové žiarenie

Röntgenové žiarenie