Súvisiace materiály

Elektromagnetické vlny

Lekcia sa skladá z

Elektromagnetické vlnenie

Frekvencia magnetického vlnenia

Spektrum elektromagnetických vĺn

Rádiové vlny a mikrovlny

Infračervené žiarenie

Svetlo a ultrafialové žiarenie

Röntgenové žiarenie