Materiál patrí do

Ohrozenie súvisiace s elektromagnetickými vlnami