Súvisiace materiály

Získavanie kovov. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Elektrolýza

Vlastnosti a použitie hliníka

Získavanie hliníka

Získavanie titánu

Získavanie medi

Vlastnosti a použitie medi

Ekonomické aspekty získavania kovov