Súvisiace materiály

Kovy z kovových rúd

Lekcia sa skladá z

Zloženie Zemskej kôry

Zloženie Zemskej kôry

Zloženie Zemskej kôry

Minerály

Minerály

Horniny a rudy

Hliník

Železo

Titán

Meď

Sodík

Horčík

Zinok

Ortuť

Rudy

Využitie minerálov v maliarstve

Získavanie kovov

Získavanie kovov z rúd redukciou

Rad reaktivity kovov

Rad reaktivity kovov

Elektrolýza ako metóda získavania kovov