Súvisiace materiály

Práca a výkon elektrického prúdu

Lekcia sa skladá z

Žiarovka

Kapacita batérie

Elektrický prúd vykonáva prácu

Ako sa počíta práca vykonaná elektrickým prúdom

Odvodenie vzorca

Čo sa stane, ak zdvojnásobíme napätie?

Práca vykonaná elektrickým prúdom

Výkon žiaroviek

Výkon elektrického prúdu

Koľko stojí pozeranie na televíziu?

Koľko môžete ušetriť používaním úspornej žiarovky?

Koľko môžete ušetriť používaním úspornej žiarovky?

Koľko môžete ušetriť používaním úspornej žiarovky?

Meranie výkonu elektrických zariadení

Poistky

Domáce elektrické vedenie

Poistky

Preťaženie