Súvisiace materiály

Kovová väzba

Lekcia sa skladá z

Identifikácia kovov

Kujné a ťažné kovy

Schopnosť viesť elektrický prúd

Schopnosť viesť teplo

Vlastnosti kovov

Umiestnenie kovov v periodickej sústave prvkov

Elektrónová konfigurácia kovov

Povaha kovovej väzby

Prečo kovy vedú elektrický prúd a teplo?

Prečo sú kovy kujné a ťažné?