Súvisiace materiály

Elektrolýza. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Elektrolýza soľanky

Elektrolytické pokovovanie

Iné použitie elektrolýzy

Elektrický prúd a elektrický náboj

Výpočet množstva produktu získaného počas elektrolýzy

Výpočty týkajúce sa elektrolýzy