Súvisiace materiály

Práca a výkon prúdu

Lekcia sa skladá z

Premeny energie v elektrickom obvode

Energia wolfrámového vlákna

Premeny energie v elektrickom obvode

Práca vykonaná prúdom

Práca vykonaná prúdom

Ako vypočítať prácu

Účinnosť elektrického čerpadla

Účinnosť elektrických zariadení

Výkon

Výkon žiarovky

Výkon

Plný výkon

Výkon a napätie

Výkon a napätie

Ako vypočítať výkon elektrického prúdu

Výkon špirály

Ako vypočítať výkon elektrického prúdu

Meranie prechádzajúceho náboja