Súvisiace materiály

Práca a výkon prúdu

Lekcia sa skladá z

Premeny energie v elektrickom obvode

Práca vykonaná prúdom

Ako vypočítať prácu

Účinnosť elektrických zariadení

Ako vypočítať výkon elektrického prúdu

Výkon a napätie

Výkon