Súvisiace materiály

Elektromagnetické vlny

Lekcia sa skladá z

Elektrické pole statického náboja

Zmeny elektrického poľa

Zmeny elektrického poľa

Siločiary magnetického poľa

Zmeny magnetického poľa

Zmeny magnetického poľa

Pohyb magnetu

Vyžarovanie elektromagnetických vĺn

Typy antén

Elektromagnetické vlnenie

Zmeny poľa

Meranie rýchlosti svetla

Presnosť merania

Ako zmerať rýchlosť svetla

Svetlo ako elektromagnetické vlnenie

Svetlo ako elektromagnetické vlnenie

Časovanie CPU

Mechanické vlnenie verzus elektromagnetické vlnenie

Parametre elektromagnetického vlnenia

Prenosová rýchlosť údajov