Súvisiace materiály

Elektromagnetické vlny

Lekcia sa skladá z

Zmeny elektrického poľa

Zmeny magnetického poľa

Elektromagnetické vlnenie

Svetlo ako elektromagnetické vlnenie

Parametre elektromagnetického vlnenia

Najrýchlejší prenos údajov

Ako zmerať rýchlosť svetla