Súvisiace materiály

Elektrické obvody

Lekcia sa skladá z

Statické náboje

Statická elektrina v činnosti

Van de Graaffov generátor

Schéma Van de Graaffovho generátora

Batérie

Prúd v obvodoch

Plošné spoje

Vodiče a izolanty

Tok elektrického prúdu

Odpor

Otázky o prúde

Články a batérie

Prenos energie

Skúšanie batérií