Súvisiace materiály

Elektrické obvody

Lekcia sa skladá z

Statická elektrina

Prvky elektrického obvodu

Elektrické obvody

Prúd

Napätie

Zakresľovanie obvodov