Súvisiace materiály

Elektromagnetická sila

Lekcia sa skladá z

Elektromagnetická sila

Vodič, ktorým prechádza prúd v magnetickom poli

Elektromagnetická sila

Smer elektromagnetickej sily

Pravidlo ľavej ruky

Pravidlo ľavej ruky

Vzťah medzi elektromagnetickou silou a polohou vodiča

Vzťah medzi elektromagnetickou silou a polohou vodiča

Od čoho závisí veľkosť elektromagnetickej sily?

Od čoho závisí veľkosť elektromagnetickej sily?

Príťažlivosť medzi vodičmi, ktorými prechádza prúd

Odpudivosť medzi vodičmi, ktorými prechádza prúd

Vzájomné pôsobenie medzi vodičmi

Graf meracieho prístroja

Elektrické meracie prístroje

Elektrické meracie prístroje