Súvisiace materiály

Prenos elektrickej energie

Lekcia sa skladá z

Problémy pri prenose elektrickej energie

Napätie alebo prúd?

Transformátory a prenosové vedenia

Nadzemné vedenia vysokého napätia

Prenosové vedenia jednosmerného prúdu

Národná rozvodná sieť

Uskladnenie energie alebo jej prenos?