Súvisiace materiály

Prežitie

Lekcia sa skladá z

Početnosť populácie

Čo ovplyvňuje veľkosť populácie?

Faktory ovplyvňujúce populácie zajacov

Faktory ovplyvňujúce ekosystém

Ľudské faktory

Interakcia v ekosystéme - výroky

Úspešnosť tráv

Predátory morských korytnačiek

Konkurencia na africkej planine

Púpavy

Slimáky a drozdy

Zajace na Novom Zélande

Predácia (lov)

Rys kanadský a zajac snežný

Pestrice a vošky