Súvisiace materiály

Potravový reťazec

Lekcia sa skladá z

Producenty a konzumenty

Autotrofy a heterotrofy

Poradie organizmov v potravovom reťazci

Kto zje zvyšky?

Straty energie v potravovom reťazci

Energia v potravovom reťazci

Príklady ekologických pyramíd

Ekologické pyramídy

Určovanie podielov hmoty v ekologickej pyramíde

Potravové siete

Potravové siete

Dekompozítory (reducenty)