Súvisiace materiály

Potravový reťazec

Lekcia sa skladá z

Producenty a konzumenty

Kto zje zvyšky?

Energia v potravovom reťazci

Ekologické pyramídy

Potravové siete

Trofické úrovne - pozície v potravovom reťazci