Súvisiace materiály

Voľná energia

Lekcia sa skladá z

Zmena voľnej energie

Vplyv  ΔH° a ΔS° na zmenu voľnej energie

Zmena voľnej energie a rozpustnosť iónových zlúčenín

Vplyv teploty na zmenu voľnej energie

Zmena voľnej energie a dynamická rovnováha