Súvisiace materiály

Vlastnosti rovinných útvarov

Lekcia sa skladá z

Dvojrozmerné útvary

Trojuholníky

Štvoruholníky I

Štvoruholníky II

Kružnice a elipsy