Súvisiace materiály

Kovalentná väzba. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Čo je kovalentná väzba?

Lewisove bodkovo-krížikové zápisy

Štruktúrne vzorce a molekulové vzorce

Viacnásobné väzby

Dvojatómové molekuly

Ktoré prvky tvoria kovalentné väzby?