Súvisiace materiály

Kovalentná väzba. Časť I.

Lekcia sa skladá z

Vznik kovalentnej väzby medzi dvoma rovnakými atómami

Vznik kovalentnej väzby medzi dvoma rozdielnymi atómami

Čo je kovalentná väzba?

Lewisov bodkovo-krížikový zápis molekuly fluóru

Lewisov bodkovo-krížikový zápis molekuly chlorovodíka

Lewisove bodkovo-krížikové zápisy

Lewisov bodkovo-krížikový zápis molekuly vodíka

Lewisov bodkovo-krížikový zápis molekuly jódovodíka

Lewisov bodkovo-krížikový zápis molekuly vody

Štruktúrne a molekulové vzorce chemických zlúčenín

Štruktúrne vzorce a molekulové vzorce

Štruktúrne a molekulové vzorce

Jednoduchá kovalentná väzba

Dvojitá väzba

Trojitá väzba

Viacnásobné väzby

Väzby v molekule vody

Kovalentná väzba medzi rovnakými atómami

Kovalentná väzba medzi rozdielnymi atómami

Dvojatómové molekuly

Prvky, ktoré tvoria kovalentné väzby

Ktoré prvky tvoria kovalentné väzby?