Súvisiace materiály

Pomery

Lekcia sa skladá z

Pomer dvoch veličín

Cvičenia na pomer dvoch veličín

Hľadanie čísel v danom pomere

Rozdelenie veličiny v danom pomere

Pomery viac ako dvoch veličín

Veľkosti papiera