Súvisiace materiály

Nerovnice. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Sústava nerovníc

Sústava lineárnych nerovníc s jednou neznámou

Sústava nerovníc bez riešenia

Riešenie sústav nerovníc

Množina riešení sústavy nerovníc

Grafické riešenie nerovnice

Lineárna nerovnica s dvomi premennými

Riešenie sústavy nerovníc s dvomi neznámymi

Sústava nerovníc s dvomi neznámymi

Sústava nerovníc

Oblasť v rovine

Oblasti v rovine a nerovnice

Hľadanie grafického riešenia nerovníc