Súvisiace materiály

Nerovnice. Časť II.

Lekcia sa skladá z

Sústava lineárnych nerovníc s jednou neznámou

Množina riešení sústavy nerovníc

Hľadanie grafického riešenia nerovníc

Sústava nerovníc s dvomi neznámymi

Sústava nerovníc

Oblasti v rovine a nerovnice

Lineárna nerovnica s dvomi neznámymi