Súvisiace materiály

Kombinatorické úlohy

Lekcia sa skladá z

Pravidlo násobenia - dve možnosti

Pravidlo násobenia - viacero možností

Permutácie a variácie

Tvorenie slov

Kombinácie

Usporiadania v kruhu

Usporiadania v krabiciach

Vypracované príklady

Usporiadania