Súvisiace materiály

Korelácia

Lekcia sa skladá z

Vzťahy medzi  veličinami

Druhy vzťahu

Koeficient korelácie

Úplná korelácia

Zjednodušený vzorec pre Pearsonov koeficient

Spearmanov koeficient poradovej korelácie