Súvisiace materiály

Kombinatorické úlohy

Lekcia sa skladá z

Dve možnosti

Pravidlo násobenia – dve možnosti

Test

Pravidlo násobenia – dve možnosti

Pravidlo násobenia

Pravidlo násobenia – spôsoby usporiadania dezertu

Pravidlo násobenia – výber zmrzliny

Pravidlo násobenia – celé čísla medzi 100 a 999

Výber dvojíc

Permutácie a variácie

Usporiadania prvkov

Usporiadania prvkov

Usporiadania - hádzanie kockou

Usporiadania - desať výskumníkov

Desať výskumníkov

Usporiadania - ukladanie piatich lôpt do piatich košov

Tvorenie kódových slov

Tvorenie slov pomocou abecedy z dvoch písmen

Morseova abeceda

Tvorenie slov - odchádzanie z výťahu

Tvorenie slov

Tvorenie slov - heslo v hre

Matematická súťaž

Počet kombinácií

Kombinácie

Usporiadania v kruhu

Usporiadania v kruhu - traja muži a tri ženy

Usporiadania v kruhu - traja muži a dve ženy

Usporiadanie rôznych prvkov

Usporiadanie nerozlíšiteľných prvkov

Usporiadania v krabiciach - rovnaké ponožky

Usporiadania v krabiciach - dovolenka

Použitie vzorcov

Nákup známok

Séria známok

Vrcholy trojuholníka

Premiestňovacia hra

Sedenie pri okrúhlom stole

Usadenie  osôb k okrúhlemu stolu

Výber topánok

Vytvorenie párov topánok