Súvisiace materiály

Šošovky

Lekcia sa skladá z

Druhy šošoviek

Druhy šošoviek

Druhy šošoviek

Spojky a rozptylky

Dvojdutá šošovka

Spojky a rozptylky

Diera na papieri

Obrazy vytvorené rozptylkami

Obrazy vytvorené rozptylkami

Spojka

Obraz vytvorený spojkou

Spojka, x > 2f

Spojka

Spojka, f < x < 2f

Spojka, f < x < 2f

Spojka

Spojka, x < f

Optická mohutnosť

Optická mohutnosť