Materiál patrí do

Druhý Newtonov pohybový zákon pre otáčavý pohyb