Súvisiace materiály

Jednoduché stroje

Lekcia sa skladá z

Naklonená rovina

Naklonená rovina

Sily, ktorými treba pôsobiť na sud, aby sme ho vytiahli nahor

Práca, ktorú treba vykonať na vytiahnutie sudu

Pevná kladka

Pevná kladka

Voľná kladka

Voľná kladka

Kladkostroje

Kladkostroje

Dvojzvratná páka

Dvojzvratná páka

Dvojzvratná páka

Dvojzvratná páka

Jednozvratná páka

Jednozvratná páka

Jednozvratná páka

Jednozvratná páka

Energetické straty

Naklonená rovina