Súvisiace materiály

Jednoduché stroje

Lekcia sa skladá z

Pevná kladka

Voľná kladka

Kladkostroje

Dvojzvratná páka

Jednozvratná páka

Energetické straty

Naklonená rovina