Súvisiace materiály

Vyvreté horniny

Lekcia sa skladá z

Čo je to minerál?

Najbežnejšie horninotvorné minerály

Minerály v každodennom živote

Horniny, ktoré pochádzajú z magmy

Vznik vyvretých hornín

Horniny, ktoré vznikli z magmy a lávy

Rýchla a pomalá kryštalizácia

Druhy vyvretých hornín

Najbežnejšie vyvreté horniny

Príklady vyvretých hornín

Ďalší typ vyvretej horniny – pemza

Niektoré vlastnosti vyvretých hornín

Vlastnosti vyvretých hornín

Ako vznikajú vzácne vyvreté horniny?