Súvisiace materiály

Nervová sústava ako príjemca podnetov z prostredia

Lekcia sa skladá z

Funkcie nervovej sústavy

Funkcie nervovej sústavy

Ako funguje nervová sústava

Kroky reakcie tela

Reakcia organizmu na rôzne podnety

Vnútorné podnety a ich receptory

Podnety a receptory

Vedenie nervového impulzu

Šírenie impulzov

Vedenie impulzu - všetko alebo nič

Nervový impulz

Rôzne typy neurónov

Dráha nervového impulzu

Stavba synapsie

Časti synapsie

Fungovanie synapsie

Frekvencia nervového impulzu