Súvisiace materiály

Nervová sústava ako príjemca podnetov z prostredia

Lekcia sa skladá z

Funkcie nervovej sústavy

Ako funguje nervová sústava

Podnety a receptory

Dráždivosť - špeciálna vlastnosť plazmatickej membrány neurónu

Typy neurónov

Synapsie - stavba spojení medzi neurónmi

Synapsie - fungovanie a význam spojení medzi neurónmi