Súvisiace materiály

Kostrové svaly

Lekcia sa skladá z

Svalová sústava

Rozmiestnenie svalov v ľudskom tele

Funkcie rôznych svalových skupín

Funkcie svalových skupín

Srdcový sval

Hladký sval

Kostrový sval

Typy svalov

Rozdiely medzi tromi typmi svalov

Koordinácia svalov a kostí pri pohybe

Kostrové svaly sú dráždivé a sťahovateľné

Vonkajšia stavba svalu

Mikroskopická stavba kostrového svalu

Stavba kostrových svalov

Sťahovanie svalov

Energia potrebná pre svalovú prácu

Premena energie vo svaloch

Antagonista a agonista

Svaly pracujú protichodne