Súvisiace materiály

Priemyselné hnojivá

Lekcia sa skladá z

Chemické prvky, ktoré tvoria černozem

Kovové prvky v pôde

Chemické prvky nevyhnutné pre rastliny

Prvky, ktoré rastliny potrebujú

Dusík

Fosfor

Draslík

Faktory ovplyvňujúce rast rastlín

Látky nevyhnutné pre rast rastlín

Čo sú hnojivá?

Dusíkaté hnojivá

Príprava dusíkatých hnojív

Dusíkaté hnojivá

Obsah dusíka

Príprava dihydrogénfosforečnanu vápenatého a hydrogénfosforečnanu amónneho

Fosforečné hnojivá

Minerály, ktoré obsahujú draslík

Príprava chloridu draselného

Draselné hnojivá

Eutrofizácia vodných nádrží

Vplyv hnojív na vodné nádrže a zásobníky

Ako môžeme zabrániť tomu, aby sa hnojivá dostávali do vodných nádrží?