Súvisiace materiály

Priemyselné hnojivá

Lekcia sa skladá z

Pôda

Látky nevyhnutné pre rast rastlín

Dusíkaté hnojivá

Fosforečné hnojivá

Draselné hnojivá

Vplyv hnojív na vodné nádrže a zásobníky