Súvisiace materiály

Elektrochemický rad napätia kovov

Lekcia sa skladá z

Reakcia horčíka s kyselinou chlorovodíkovou

Usporiadanie kovov podľa stúpajúcej reaktivity

Čo môžeme predpovedať na základe reakčného radu?

Ako kovy reagujú s kyselinami?

Elektrochemický rad napätia kovov

Reakcia hliníka s kyselinou chlorovodíkovou

Reaktivita kovov

Reakcia sodíka a horčíka s vodou

Ako reagujú kovy s vodou a parou?

Reakcie kovov s vodou a vodnou parou

Horenie horčíka a medi na vzduchu

Ako kovy reagujú s kyslíkom?

Reakcie so vzduchom (kyslíkom)

Reakcie so vzduchom (kyslíkom)

Drahé kovy

Vlastnosti drahých kovov

Drahé kovy

Ako závisí použitie kovu od jeho reaktivity?