Súvisiace materiály

Pohyb po kružnici

Lekcia sa skladá z

Perióda a frekvencia

Rýchlosť pohybu po kružnici

Vektor rýchlosti

Dostredivé zrýchlenie

Oblúková miera

Uhlová rýchlosť

Pohybové rovnice