Súvisiace materiály

Nehybný zdroj zvuku, pohybujúci sa poslucháč

Materiál patrí do

Dopplerov jav