Súvisiace materiály

Dopplerov jav

Lekcia sa skladá z

Klaksón

Nehybný zdroj zvuku

Pohybujúci sa zdroj zvuku

Zmena frekvencie

Nehybný zdroj vlnenia

Pohybujúci sa zdroj vlnenia

Prečo sa mení frekvencia?

Nehybný zdroj zvuku, pohybujúci sa poslucháč

Od čoho závisí Dopplerov jav?

Kedy Dopplerov jav nevzniká?

Pohyb bez Dopplerovho javu

Meranie rýchlosti

Anekdota

Slnko

Dopplerov jav pre rôzne vlny