Súvisiace materiály

Dopplerov jav

Lekcia sa skladá z

Iný zvuk

Zmena frekvencie

Nehybný zdroj zvuku, pohybujúci sa poslucháč

Od čoho závisí Dopplerov jav?

Pohyb bez Dopplerovho javu

Prečo sa mení frekvencia?

Dopplerov jav pre rôzne vlny